miercuri, 22 martie 2017

NADEJDA GORPIN

Excelentul om, coregraf și dascăl de arta coregrafică Nadejda Gorpin s-a născut la 7 aprilie 1965 în familia contabilului Alexei și a muncitoarei Maria (Balaniuc) Stavniiciuc în or. Florești. La vârsta de trei ani, împreună cu părinții a trecut cu traiul în satul Voloviţa, raionul Soroca, unde a absolvit cu succes școala medie (1972 – 1980).
Din frageda copilărie se visa artistă-dansatoare. Pe atunci în Volovița, la sărbători sau în zile de odihnă, se organiza hora satului unde Nadia era cel mai fi del spectator, îi plăcea să admire cum mic și mare își împleteau cugetul și crezul într-o horă a satului, aici ea se simțea regină între împărătese pășind agale sau cadențat respectând cu mult devotament diversele ritmuri feerice ale jocurilor folclorice de la vatră: „copilă fiind, mergeam la horele satului. Acolo am învățat primele mișcări, pentru că în familia mea nimeni nu «prietenea» cu dansul. Jucam cu plăcere sârbele și horele noastre, coasa, brâul; erau clipe pline de energie și voie bună” [1, p.23].
Dragostea față de arta coregrafică tradițională a îndemnat-o să discute cu părinții, își dorea să danseze în ansamblul de dans popular „Nistrenii” din or. Soroca, pentru că îi admirase jucând într-o seară la hora satului dinVolovița: „stăteam cu ochii mari, îi priveam cu admirație și unicul lucru pe care mi-l doream era să fiu și eu acolo, în cercul lor! Câteva zile după concert nu îmi găseam liniștea. Zilnic îmi torturam părinții cu rugăminți insistente de a mă duce la preselecție, știam că asta îmi doream cel mai mult” [1, p. 23].
După toate încercările nereușite ale părinților de a o convinge pe Nadia inventându-i diverse motive că are nevoie de ritm și auz muzical bine dezvoltat, că preselecția e strictă, că nu va reuși la învățătură sau că îi va fi greu să circule tur-retur 14 km în fiecare zi, dar toate acestea au eșuat și fiind „epuizat de insistările mele, tata m-a dus la preselecție! Și ce credeți? Am trecut-o cu brio! Eu fericită – tata nu prea; ar fi vrut să devin contabil” [1, p. 23].
Aceasta se întâmplase în anul 1978 când Nadia devenise membrul ansamblului „Nistrenii”. Zilele treceau ca clipele fericite, antrenamente, dureri de mușchi..., dar nimic nu putea fi comparat cu hatârul ei întemeiat pe progresul zilnic, pe dezvoltarea și îmbogățirea talentului ei.
Absolvește Școala pedagogică „Boris Glavan” din or. Soroca la specialitatea Educaţie muzicală, specializarea: „învăţător de cânt, educator muzical” și paralel studiază dansul popular la Facultatea profesiilor obștești, specializarea: conducător al colectivului de dans (1980-1984). În această perioadă, de asemenea, frecventa repetițiile Ansamblului „Nistrenii” reușind să facă față și la învățătură: „dimineața aveam ore la Școala pedagogică, iar seara eram la Palatul de cultură, în sala de dans a Ansamblului „Nistrenii”. Cele mai frumoase clipe le-am împărtășit cu Nistrenii: concerte, aplauze, flori, turnee, prieteni... Am trăit fericirea artistică deplină – ceva divin ce nu poate fi redată prin cuvinte, cât de alese n-ar fi ele! Doar performanța și competența profesională îți poate oferi scara spre plăcerea succesului” [1, p. 23].
Primul ei turneu peste hotarele țării în componența ansamblului îndrăgit a fost în Germania (1983). Imediat după absolvirea Școlii pedagogice devine studentă la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, la Facultatea de Muzică, specializarea: Învăţător de muzică pe care-l absolvește cu izbândă (1984-1988). Odată cu finalizarea studiilor revine la Soroca, la instituția de învățământ pe care a absolvit-o, dar redenumită în Coilegiul pedagogic „Mihai Eminescu” în calitate de profesor de coregrafie și metodist la practica de instruire, unde trudește cu sârguință până în prezent fiindu-i apreciată strădania pedagogică cu gradul didactic superior, susţinut la tema: „Formarea profesională a specialistului de educaţie coregrafică în dezvoltarea personalităţii elevilor din clasele primare” (din 2007). Grija față de instruirea corectă și de calitate a elevilor o face pe N. Gorpin să cerceteze și să publice mai multe articole în presă, în așa mod fiind foarte deschisă cu cititorul, dar și cu specialiștii versați în acest domeniu conducându-se de motto-ul: „Socrate spunea că acei care știu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice și celorlalți, pe când cei care nu știu este firesc să se înșele și pe ei și să înșele și pe alții” (Henofon). În acest context, trebuie să menționăm că în activitatea sa didactică, dumneaei pune accentul nu numai pe cunoașterea profundă a materialului, dar și pe proiectarea iscusită a fiecărei lecții, considerând că aceasta este „o acțiune de anticipare și pregătire a activităților didactice și educative pe baza unui sistem de operații, concretizat în programe de instruire diferențiate prin creșterea performanțelor” [2, p. 25].
Stimata doamnă oferă multă speranță și încredere modului de predare a obiectelor din domeniul coregrafiei, confirmând acest fapt prin conștiința sa de dascăl, dedat cu tot sufletul și cugetul artei respective, specificând în articolul Rolul artei pedagogice în motivarea elevilor de a studia coregrafia, că: – „cel mai puternic imbold pentru ridicarea interesului cognitiv al elevului în studierea coregrafiei este profesorul.<...> că nici o mașină didactică, oricât de perfectă nu ar fi, nu-l poate înlocui pe profesor, din moment ce doar acesta poate altoi interesul pentru învățătură, fără de care instruirea nu poate avea loc” [3, p. 12].
Ea este convinsă totalmente în vocația profesorului, dar și în chemarea sufletului – două elemente primordiale ce contribuie nespus de mult la formarea tinerei generaţii în calea maturizării, dar forţa diriguitoare, elementul coagulant rămâne profesorul-educator, învăţător, maistru-instructor, profesor din învăţământul preuniversitar, pentru că: chemarea sufletului, conștiința clară a lucrului înfăptuit, voința, rezistența, perseverența, încrederea în sine, convingerea fermă în necesitatea străduințelor depuse, interesul profesional, dragostea pentru profesia aleasă, sacrificarea în numele frumosului – iată doar câteva calități care, conjugate cu un adecvat profesionalism, vor asigura succesul profesorului de coregrafie” [4, p. 9], menționează N. Gorpin în publicația Pregătirea profesională a specialistului din domeniul coregrafie.
Responsabilitatea de formare perfectă a tânărului specialist - atitudine conștientă, simț de răspundere față de obligațiile sale asumate în acest domeniu este marcată și în materialul Eficiența practicii pedagogoce în modelarea specialistului de educație coregrafică – „practica coregrafică modelează profilul profesorului de coregrafie,<...>, la această etapă viitorul specialist identifică particularitățile procesului instructiv-educativ, promovează relații pedagogice stimulative, își formează și își dezvoltă competențe de proiectare, realizare și evaluare a procesului instructiv-educativ, de comunicare eficientă cu elevii...” [5, p. 9].
Datorită calităților personale extraordinare – bună profesionistă, competentă, optimistă, creativă, punctuală, energică, rabdătoare, responsabilă, inteligentă, perseverentă…, dna Nadejda de nenumărate ori a fost președinte al comisiei examenelor de absolvire la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, Soroca, secția ,„Coregrafie” (2008, 2009, 2012, 2013), membru al comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice (2009).
Anul 2001 pentru Nadia Gorpin a fost foarte semnificativ, este invitată la cârma Ansamblului „Nistrenii” în postura de coregraf și conducător artistic. Prudența față de repertoriul formației o îndeamnă să studieze profund jocul autentic din Câmpia Sorocii și în baza cercetărilor să monteze dansurile: Hai la joc, Dans de nuntă, Coasa, Polca moldovenească, Sârba celor mici, Sârba flăcăilor, Hora ca la noi, Hora Mărțișorului, iar pentru diversitatea programului, dumneaei realizează scenic compozițiile: Iablocika – dans rusesc, Gopak ul ucrainesc, Dans țigănesc, Polca bielorusă etc.
Experiența de instruire acumulată pe parcursul activității în Colegiului pedagogic „Mihai Eminescu” îi prinde foarte bine și în munca de creație la Ansamblul „Nistrenii”. Paralel cu grijile de organizare a repetițiilor, dar și a repertoriului pentru grupul concertistic, dna Gorpin muncește foarte mult cu copii „Junior”, pregătindu-i, pentru ca la momentul potrivit, cu ei să completeze ansamblul respectiv de performanță.
Activitatea vastă a N. Gorpin și a Ansamblului „Nistrenii” este foarte amplă: concerte cu diverse ocazii, spectacole dedicate sărbătorilor calendaristice din timpul anului, serbări jubiliare și cu ocazia sărbătorilor profesionale, participări în cadrul festivalurilor naționale: „La vatra horelor” (2005, 2007), „Cine joacă horele”, mun. Bălți (ed. VII, 2010, 2012), „Hora de la Prut”, or. Ungheni (2011), „Vasile Tănas”, s. Abaclia, r. Basarabeasca (2011) ș. a, deasemenea și internaționale – Germania (1983), Bulgaria (1985, 2010), Grecia (1987,1999), Ma-rea Britanie (1989), Franţa (1990, 1992, 1997), Romania (1992, 2006 – Premiul I, or. Galaţi, 2013 – Premiul I, or. Dorohoi), Italia (1994, 2012), Ucraina (2002, 2003, 2003), Belarusi (2003), Turcia (2013) etc.
Activitatea prodigioasă a coregrafului Nadejda Gorpin și a ansamblului „Nistrenii” a fost confirmată și prin oferirea diplomelor din partea: Secției cultură Soroca (2014, 2014, 2015), a președintelui și Consiliului raional Soroca (2014, 2015, 2015), a primarului or. Soroca (2013, 2015), a Ministerului Culturii din R. Moldova (2010, 2012, 2013, 2015), a CNCPPCI (2015), a Ministerului Învăţământului R. M. (2012), a organizatorilor Festivalului național „La vatra horelor” (2005 – premiu special, 2007); primarului mun. Bălţi, Festivalul de dans popular „Cine joacă horele” (ed. VII, 2010, 2012), Festivalului internaţional „Hora de la Prut” (2011), Festivalului dansului popular „Vasile Tănas” (2011), a Consiliului local și primăriei or. Flămânzi, România (2010), a Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Botoșani, România (2012), Radio Iași (2013) ș.a.
Doamnei Nadejda Gorpin, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 863-VII din 14.11.2013, i s-a conferit titlul onorific MERITUL CIVIC (însemnul nr. 03420), 26.12.2013, BREVET nr. 05573 și Cetățean de Onoare a raionului Soroca (nr. 32/16 2015) 09.04.2015.
„Astazi, fiind coregraful ansamblului în care am crescut, privesc peste acești 35 de ani la Nistrenii cu o mândrie în suflet și stare de împlinire. Tot ce îmi doresc acum este să continui să transmit energia dansului popular discipolilor mei și să-i văd mai buni decât mine” [1, p. 23].

Referințe bibliografice:
1. Gorpin, Nadejda. Am trăit fericirea artistică deplin. În: Realități Culturale, 2015, nr.4 (46).
2. Gorpin, Nadejda. Proiectarea didactică a lecțiilor de coregrafie – acțiune continuă și unitară. În: Realități Culturale, 2012, nr. 5 (11).
3. Gorpin, Nadejda. Rolul artei pedagogice în motivarea elevilor de a studia coregrafia. În: Realități Culturale, 2011, nr. 5.
4. Gorpin, Nadejda. Pregătirea profesională a specialistului din domeniul coregrafie. În: Realități Culturale, 2011, nr. 3.
5. Gorpin, Nadejda. Eficiența practicii pedagogoce în modelarea specialistului de educație coregrafică. În: Realități Culturale, 2013, nr. 4 (22).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu