Descrierea serviciului


SERVICIU NOU DE BIBLIOTECĂ

ARGUMENT:

Inaugurarea Clubului Național al Coregrafilor din Republica Moldova (CNCRM), drept Serviciu Nou în cadrul Bibliotecii Naționale a RM, presupune antrenarea și instruirea specialiștilor-coregrafi, a coreologilor, a utilizatorilor interesați, în identificarea, cercetarea și valorificarea artei coregrafice naționale.
SCOP:

Crearea unui serviciu nou care să asigure instruirea profesională a specialiștilor din domeniul artei coregrafice prin oferirea resurselor tehnice și documentare, a spațiului de întrunire a acestora în cadrul BNRM, dar și al altor instituții partenere (CCC „Ghiocel”, biblioteci raionale, sătești).

OBIECTIVE:

 • *      Studierea și valorificarea patrimoniului cultural național;
 • *      Asigurarea viabilităţii patrimoniului cultural imaterial;
 • *      Constituirea fondului principal de informaţie, destinat prezentării folclorului coregrafic cu un număr de variante şi versiuni ale unorunităţi tezaurizate, înregistrări audio/video, filme, imagini foto, schițe, desene, publicații artistice, științifice, didactico-metodice etc., drept probe obiective privind autenticitatea, calitatea şi cantitatea sistemului culturii populare;
 • *      Colectarea din diverse surse identificabile a informaţiilor–argumente viabile ale creaţiei coregrafice, ale obiceiurilor și tradițiilor cu caracter sincretic, inclusiv a dansului folcloric de ritual;
 • *      Respectarea şi protejarea formelor şi modalităţilor de exprimare pentru prevenirea dispariţiei, distrugerii unora dintre acestea;
 • *      Revalorizarea şi reinserţia patrimoniului imaterial în viaţa comunităţilor, în special a tinerei generaţii;
 • *      Elaborarea unor prezentări specializate, rezumative, drept suport accesibil vârstei tinere şi viitoarelor generaţii de cercetători coreologi;
 • *      Protejarea originii, originalităţii, autenticului, a drepturilor comunităţilor şi informatorilor care le (re)creează, le perpetuează, le transmit;
 • *      Organizarea manifestărilor cultural-științifice, practice (master class-uri, ateliere profesionale, simpozioane, conferințe, mese rotunde etc.) în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a altor biblioteci din Sistemului Național de Biblioteci, în scopul promovării artei coregrafice naționale.
 • *      Colectarea și organizarea informațiilor privind activitatea artistică a clubului, crearea unei eventuale baze de date;
 • *      Redactarea și editarea materialului informativ – pliante, broșuri etc. în vederea familiarizării publicului larg;
 • *      Elaborarea paginii pe rețeaua de socializare FacebookClubul Coregrafilor din Moldova pentru mediatizarea activității serviciului nou;
 • *      Elaborarea şi promovarea prin producţii DVD-ROM a repertoriului folcloric coregrafic identificat şi a activității conducătorilor colectivelor de dans popular, membri ai CNCRM.
 •  

PERSPECTIVE DE APLICARE
A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII SERVICIULUI CREAT:

 • *      Colaborarea cu instituţii similare interesate în dezvoltarea unor programe de studiere a folclorului coregrafic;
 • *      Acces prin Internet la materialele acumulate de membrii clubului;
 • *      Atragerea şi specializarea unor tineri cercetători în activităţile clubului;
 • *      Vizibilitate sporită pentru Biblioteca Națională a Republicii Moldova la nivel național și internațional;
 • *      Valorificarea rezultatelor prin emisiuni TV-radio specializate în domeniul etnologic;
 • *      Elaborare de culegeri, antologii etc. privind folclorul coregrafic, a dicționarului coregrafilor din RM, în colaborare cu instituţii de profil din ţară sau de peste hotare.

POTENŢIALII BENEFICIARI:

 • *       Domeniul educaţional (grădiniţe, şcoli, gimnazii, licee, instituţii medii de specialitate (şcoli, licee şi colegii de artă, facultăţi de arte frumoase din centre universitare), cadre didactice şi studenţi ai AMTAP);
 • *       Sistemul culturii instituţionalizate;
 • *       Cercetători ştiinţifici, masteranzi, doctoranzi, competitori etc.;
 • *       Instituţii de profil din România şi Uniunea Europeană;
 • *       Utilizatori interesați.


BAZA DE DATE COREGRAFII DIN REPUBLICA MOLDOVA:

 • *       Date despre coregrafi, ansambluri de dans popular;
 • *       Imagini foto, video a programelor artistice, repertoriului formațiilor de dans;
 • *       Materiale promoționale (afișe, invitații, coperte de CD, DVD etc.);
 • *       Articole în publicații naționale și internaționale.


MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI ARTISTICE PRECONIZATE:

 • *       Atelier profesional „Metafora dansului popular” – iulie, 2016;
 • *       Atelier profesional „Horitul – noblețea coregrafică a sufletului” – noiembrie, 2016;
 • *       Atelier profesional „Organicitatea dansului popular” – martie, 2017;
 • *    Conferința Națională a Coregrafilor din Republica Moldova etc.

PARTENERI:

 • *      Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice;
 • *       Institutul de Filologie al Academiei de Științe de Moldovei;
 • *       Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe de Moldovei;
 • *       Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;
 • *       Servicii Programe Culturale a BNRM;
 • *       Serviciul Arte și Hărți a BNRM;
 • *       Secțiile/Direcțiile/Departamentele Cultură din țară;
 • *       Biblioteci municipale, orășenești, raionale, sătești, centre de creație a copiilor, școli de arte, instituții de cultură, ansambluri de dans etc.


ECHIPA DE IMPLEMENTARE
A SERVICIULUI:

 • *       Pavel POPA, cercetător științific, specialist principal
 • *       Mariana COCIERU, cercetător științific superior, specialist principal
 • *       Elena NEDELCIUC, specialist principal


DATE DE CONTACT:

Adresa: 31 August 1989, 78A, Chișinău
MD-2012, Republica Moldova
Tel.: (+373-22) 24-41-87
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu