marți, 3 aprilie 2018

Circulara Simpozionului Științifico-Cultural „Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”

Circulara Simpozionului Științifico-Cultural „Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”, consacrat ZILEI MONDIALE A DANSULUI, organizat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul de Filologie,
 27 aprilie 2018
SESIUNEA DE POSTERE ȘI MATERIALE AV
Material promoțional în cadrul SESIUNII DE POSTERE ȘI MATERIALE AV, 
Simpozionul anual
„BIBLIOTECILE ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE: 
DIMENSIUNI BIBLIOTECECONOMICE ŞI UMANE”, 
ediţia a XXVII-a, 28 martie 2018