miercuri, 8 mai 2019

ATELIERUL PROFESIONAL NR. 14

Clubul Național al Coregrafilor din Republica Moldova din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, în parteneriat cu Facultatea Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, au desfășurat Atelierul profesional „Promovarea jocurilor folclorice prin intermediul tehnologiilor multimedia”, responsabili: Pavel Popa, coregraf, Maestru în Artă, Ion Bencheci, profesor de coregrafie, UPS „Ion Creangă”, Mariana Cocieru, folclorist, dr. în științe, la 23-24 matrie 2019, în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (blocul III, aula 17, str. Ion Creangă, 1).