ANSAMBLUL DE MUZICĂ ŞI DANS POPULAR „VÂNTULEŢ"


Prin muzică şi dans ne înveşnicim tradiţiile...

Cartea de vizită a ansamblului de muzică şi dans popular „Vântuleţ”


Ansamblul „Vântuleţ” 1972

Ansamblul de dans popular „Vântuleț” a fost întemeiat în anul 1957. Dragostea faţă de folclor, datini şi obiceiuri a întrunit reprezentanţi de diferite profesii şi naţionalităţi. Setea de frumos şi dorinţa de a aduce bucurie celor din jur a fost însoţită de mari succese şi realizări la diferite festivaluri naţionale şi internaţionale. Coloritul naţional este relevat prin vastul repertoriu al ansamblului. Graţie măiestriei artistice a ansamblul a fost inclus în viaţa culturală a republicii.
Activitatea concertistică începe în anul 1959 la Cernăuţi şi Lvov, unde a avut un mare succes, iar în 1962 cucereşte publicul din Odesa. Pentru activitatea efectuată în primul deceniu, de la formarea sa, ansamblului popular „Vântuleț” îi este oferit titlul de „Model”.


Ansamblul „Vântuleț”- 1973

În 1970 ansamblul „Vântuleț” devine laureat al festivalului consacrat aniversării a o sută de ani de la naşterea lui V. I. Lenin. Mai apoi participă la al doilea festival al dansului popular. Titlul de laureat a fost obţinut la festivalul consacrat aniversării a 50-a de la întemeierea URSS. Ansamblul „Vântuleț” susţine un şir de concerte pentru tineretul din Povolgia şi participă la manifestările dedicate prieteniei tineretului sovietic şi cehoslovac.
În anul 1974 participă la festivalul televizat „Cântarea Patriei”, devenind laureat şi deţinător al Diplomei de gradul I la festivalul folcloric al ţărilor dunărene din or. Russe (Bulgaria).
Colectivul „Vântuleț” evoluează în 1976 la expoziţia realizărilor economice naţionale din Moldova, unde devine laureat de gradul III, fapt pentru care îi este oferită medalia de bronz. Opt membri ai colectivului au fost incluşi în lista participanţilor GREN a URSS din anul 1976.
În următorul an este laureat al Festivalului naţional de sineactivitate artistică a muncitorilor, fiind apreciat cu diploma de gradul I şi medalia de aur, și inclus în Cartea de Onoare a Talentelor din Moldova.
Peste doi ani, un grup de dansatori ai ansamblului „Vântuleț” pleacă în Etiopia în cadrul zilelor Uniunii Sovietice (cu participarea Republicii Moldova).
În acelaşi an – 1979, evoluează cu un program concertistic de dare de seamă la Palatul Octombrie din Chişinău. În 1980 concertează în Afganistan.


Ansamblul „Vântuleț”- 1974

Din 1990 în fruntea ansamblului vine coregraful Ion Ungureanu.
În anul 1992 ansamblul este invitat în România la Festivalul folcloric din oraşul Sighişoara, devenind laureat al festivalului.
Peste un an, 1993, cu un mare succes, participă la Festivalul folcloric „Nufărul alb”, organizat în or. Cahul. În noiembrie 1994, Ansamblul „Vântuleț” este invitat la festivalul naţional a Unirii principatelor de la Alba Iulia, România.
La 4 martie 1995 participă la festivalul televizat „Cântarea Patriei” or. Floreşti, fiind înalt apreciat de publicul spectator.
În 1996 ansamblul a luat parte la festivalul folcloric „Floare de pe Bărăgan”, România, bucurându-se de un mare succes. În anii 1996 – 1997 sunt prezenţi la festivalul folcloric republican „La vatra horelor” în Rezina şi Teleneşti. Tot în acelaşi an, ansamblul de dansuri „Vântuleț” ia parte la festivalul internaţional „Oloron – 96” din Franţa, unde se întrunesc 25 de ţări şi obţine diploma specială şi titlul de laureat al festivalului. Apoi, în anul 1999, ansamblul este prezent la festivalul folcloric din Franţa şi iarăşi cucereşte inimile spectatorilor, obţinând succese remarcabile.


Ansamblul „Vântuleț" - 2006

În anul 2000, ansamblul de dansuri populare „Vântuleț” este invitat la festivalul folcloric din oraşul Lecea, Italia, obţinând diploma de laureat al festivalului internaţional.
În martie 2001 colectivul evoluează, cu un vast program de concert, la festivalul folcloric „La vatra horelor”, plasându-se pe locul I.
În acelaşi an, în noiembrie, ansamblul „Vântuleț” este invitat împreună cu orchestra „Barbu Lăutarul” la festivalul folcloric televizat „La vatra horelor”, în Palatul Naţional din Chişinău, cucerind trofeul festivalului – „Premiul mare”.
În toamna anului 2002, ansamblul a reuşit să impresioneze publicul de la Moscova, evoluând, cu un vast program de concert, în cadrul festivalului internaţional al artei naţionale a statelor CSI, ediţia I.
Iar în vara anului 2003, formaţia artistică „Vântuleț” participă la „Sărbătoarea Pâinii” a festivalului naţional de folclor, ediţia a X-a, din Oltenia, România.
În toamna aceluiaşi an, ei continuă să frapeze publicul din România, prezentând un program de sărbătoare la festivalul „Sărbătoarea Pădurii” din judeţul Botoşani.


Ansamblul „Vântuleț" – 2007

În anul 2005 ansamblul este reinvitat la festivalul folcloric „Nufărul alb” organizat de către primăria oraşului Cahul. În acelaşi an ia parte la festivalul folcloric televizat „La vatra horelor” din Chişinău, devenind deţinătorul diplomei de laureat şi a premiului I al festivalului.
La începutul anului 2006 este formată orchestra de muzică populară a ansamblului de dans popular „Vântuleț”, care debutează cu un program de concert, în cadrul festivalului „Mărţişor 2006”, frapând şi cucerind publicul bălţean.
Datorită muncii asidue zi de zi, ansamblul câştigă admiraţia şi aplauzele spectatorilor. Oriunde ar fi evoluat „Vântuleț”-ul, a reuşit să înfrumuseţeze programele concertistice, fascinând admiratorii incontinuu.
Ei sunt cei care au dus în cele patru zări ale lumii faima dansului popular, a tradiţiilor şi obiceiurilor lăsate de strămoşi drept zestre, conştientizând că valorile spirituale, create de poporul nostru, sunt netrecătoare. 
Actualmente, ansamblul de muzică şi dans popular „Vântuleț” aduce, prin activitatea sa, un aport considerabil în viaţa culturală a municipiului Bălţi, participând activ la toate manifestările culturale.


Ansamblul „Vântuleț”- 2007


Ansamblul „Vântuleț” îşi marchează anii de activitate: 
La 20 ani


Ansamblul „Vântuleț” înainte de a cuceri publicul bălţean


La braţ cu tinereţea – 1976

Membrii ansamblului „Vântuleţ” - 1976:Ansamblul „Vântuleț" lângă havuzul din Piaţa „Vasile Alecsandri” mun. Bălţi


Ansamblul „Vântuleț" în deplasare


Meritele ansamblului „Vântuleț" – 1977Ansamblul „Vântuleț" într-o clipă de răgaz


O formulă a „Vântuleț”-ului pe drumurile ţării


Ansamblul „Vântuleț" în deplasare


Ansamblul „Vântuleț” după o evolaure cu succes pe scenele capitalei


„Vântuleț” la 30 ani:„Moldoveneasca” dansată cu ardoare de Ansamblul „Vântuleț” – 1987

„Vântuleț” la 35 ani:Membrii ansamblului „Vântuleț” la 35 de ani


Ansamblul „Vântuleț" la 35 ani de activitate pe scena
Palatului Municipal de Cultură


„Vântuleț” la sărbătoarea naţională „Limba Noastră” - 1992


1 mai 1992


22 mai 1990
Secvenţe din spectacolul teatralizat „Nunta”Ansamblul „Vântuleț" înconjurat de admiratori la spectacolul teatralizat „Nunta”


Moment din obiceiul strămoşesc „Nunta” – 1991


Ansamblul „Vântuleț" pe scena din piaţa „V. Alecsandri” - anul 1991


Dansatori ai „Vântuleț”-ului: Ion Cirimpei la braţ cu Liudmila Pavlenco

„Vântuleț” la 40 ani:


Ansamblul „Vântuleț” pe scena Palatului Municipal de cultură


Ansamblul „Vântuleț” în sala de repetiţie


Ansamblul „Vântuleț" – „Suita bulgară”


Ion Ungureanu alături de discipoii săi


Ansamblul „Vântuleț" la cei 40 de ani de activitate


Ziarul „Vocea Bălţului" – 1997


„Vântuleț” la 45 ani:
Veteranii ansamblului „Vântuleț” la 45 ani


Secvenţă din spectacolul „Vântuleț - 45 de primăveri”
Repertoriul actual al ansamblului de dansuri populare  „Vântuleţ”:

 1. Coşerul şi Hangul
 2. Hora de sărbătoare
 3. La horă
 4. Hora din Deleni
 5. Hora fetelor
 6. Crihalma
 7. Şchiopăţica
 8. Hostropăţ
 9. Suita de dansuri moldoveneşti
 10. Suita de dansuri bulgare
 11. Suita de dansuri ţigăneşti
 12. Suita de dansuri ungare
 13. Căluţul
 14. Căluşarii
 15. Arcanul
 16. Brâul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu